1. Кантата „Небесата разказват” за сопран, детски хор и оркестър – 1997г.

2. Концерт за контрабас и оркестър - 1996г

3. Рондо за струнен оркестър – 1995г.

4. „Ръченица” по тема от Хендел из „ Музиката на водата” за симфоничен оркестър – 2007г.

5. Български симфонични танци – 2008г.

6. Струнен квартет - 1998г.

7. 3 солови пиеси за контрабас,сонатина за пиано, както и много други камерни творби

 

 

Copyright (c) 2008 | ZoГraph